Ocak 17, 2018

ISFJ

ISFJ “SAVUNUCU”

İçedönük Duyumsayan – Dışadönük Hisseden

Genel Özellikleri: Güvenilir, sabırlı, çalışkan, sorumluluk sahibi, destekçi, pratik, aşırı mütevazı, alıngan, fazla özverili

İç Dünyaları Nasıldır?

ISFJ’ler somut gözlemcilerdir. Sıcak, nazik ve iyi kalplidirler. İnsanın içindeki iyiye inanırlar. Uyum ve iş birliğine önem verirler, karşısındaki insanın duygularına duyarlılık gösterirler.

ISFJ’lerin zengin bir iç dünyaları vardır. Sürekli olarak kendileri için önemli insanlar ve durumlar hakkında bilgi toplayıp, bu bilgileri saklarlar. Değer sistemleri için önemli bilgileri depolamak konusunda hafızaları çok kuvvetidir. Yıllar sonra bile belli bir yüz ifadesini ya da bir konuşmayı hatırlayabilirler.

ISFJ’lerin, bir şeylerin nasıl olması gerektiğine dair çok net fikirleri vardır. Doğru olanı yapmak için çabalarlar. Güvenliğe ve nezakete önem verirler. Geleneklere, kurallara saygı duyarlar. Mevcut sisteme uyum sağlarlar. Mevcut sistemden daha iyi olduğu somut bir şekilde kanıtlanmadığı sürece, yeni bir şey deneme olasılıkları pek yoktur.

ISFJ’lerin son derece gelişmiş bir alan, işlev ve estetik algıları vardır. Bu nedenle; güzel döşenmiş, fonksiyonel evlere sahip olma olasılıkları yüksektir. Bu özel yetenek, başkalarının duygularına ve isteklerine olan duyarlılık ile birleştiği için, güzel hediyeler almakta çok başarılılardır.

ISFJ’ler pratik uygulamaya değer verirler. Bir işi yapmayı öğrenip önemini kavradıktan sonra onu hiç yorulmadan bitirmeye çalışırlar. Sorumluluk ve görev duyguları yüksektir. Son derece güvenilir kişilerdir.

ISFJ’ler, başkalarına duygusal destek sağlamakta ve aldıkları görevi sürdürmekte çok iyilerdir. Yardımsever ve sıcak yapıları ile insanlara sunacakları çok şey vardır.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ISFJ’ler kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkındadırlar. Ama genellikle kendilerini pek ifade etmezler. Özellikle de olumsuz duyguları, kesin yargılara dönüşünceye dek içlerinde tutarlar. Bu nedenle zaman zaman duygu patlamaları yaşayabilirler. ISFJ’lerin kendilerini daha sık ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir.

ISFJ’ler en iyi, yaparak öğrenirler. Teoriden öğrenmek onlara pek uymaz. Çok fazla kuram ve soyutlama gerektiren geleneksel yüksek öğretim yöntemleri onları sıkabilir.

ISFJ’lerin başkalarından olumlu geribildirim almaya ihtiyaçları vardır. Eğer olumlu geribildirim alamazlarsa ya da eleştirilerse, cesaretlerini kaybedebilir; hatta depresyona girebilirler. Böyle durumlardan hayatlarında her şeyin yanlış olduğunu düşünmeye başlarlar, yetersizlik duygusuna kapılabilirler.

ISFJ’ler çok yardımsever kişilerdir ve çatışmalardan hoşlanmazlar. Bu durum zaman zaman kendilerinden istenen şeylere “hayır” demekte zorlanmalarına neden olur. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutabilirler.

ISFJ’lerin, kendilerini aşırı eleştirmemeleri gerektiğini ve başkalarına özgürce dağıttıkları sıcaklık ve sevgiyi kendilerine de vermeleri gerektiğini hatırlamaları gerekir.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ISFJ’ler alçakgönüllü ve naiftirler. Dikkat çekmeyi sevmezler. Genellikle ailelerine, arkadaşlarına ve topluma yardımcı olma amacı güden görev ve projelere kendilerini adamışlardır. Sosyal gruplarda yer alırlar, arka planda rollerini yerine getirmek için özenle çalışırlar.

ISFJ’ler ilişki odaklıdırlar ama yeni insanlarla tanıştıklarında ilk etapta mesafeli dururlar. Kişisel bilgilerini kolay kolay paylaşmazlar. Etrafı incelerler ve detayları kendi önceki deneyimleriyle karşılaştırırlar.

Çok iyi dinleyicilerdir. İnsanlara ilgi, sevgi ve şefkat gösterirler. İnsanlar hakkındaki detayları hatırlarlar ve gerçekleri duymak isterler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

Cömert ve sadıklardır. Partnerlerine yardımcı olmayı severler. Geleneklere bağlılardır, cinsiyet rollerine uyarlar. Partnerlerinin isteğini kendi isteklerinin önünde tutabilirler. Değerlerini bilecek kişilerle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

ISFJ’ler kendilerini ailelerine adayan, geleneksel, sorumluluk sahibi ebeveynlerdir. Çocuklarına karşı tatlı sert bir tutumları vardır. Çocuklarına doğru davranışları öğretmek isterler. Ama çocuklarını tehlikelerden korumak için zaman zaman biraz fazla sıkabilirler. Ailelerinin günlük pratik ihtiyaçlarını karşılamakta çok başarılılardır.

İş Hayatları Nasıldır?

Somut ve gözlemlenebilir sonuçları olan, kuralları iyi belirlenmiş görevlerde çalışmak onlar için çok uygundur. Genelde arka planda çalışmayı tercih ederler, göz önünde olmayı sevmezler. Başkalarına pratik anlamda yardımcı olabilecekleri işler onlara çok uygundur. Kendisiyle benzer değerleri taşıyan insanlarla çalışmayı tercih ederler.

Bazı Uygun Meslekler: Sosyal Hizmet uzmanı, Tıp Sekreteri, Hostes, İtfaiyeci

ISFJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %7’sinin ISFJ olduğu düşünülmektedir. Bu %7’nin yaklaşık 3’te 2’sini kadınlar oluştururken, 3’te 1’ini ISFJ erkekler oluşturmaktadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ISFJ’ler; ISFP, ESFP, ESFJ ve ISFJ ile çok iyi anlaşırlar. Düşünce yönlerini geliştirirlerse ISTJ, ISTP ve ESTP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ISFJ Ünlüler Kimlerdir?

Gwneth Paltrow, Bruce Willis, Kristen Dunst, Kim Kardashian, Mother Teressa, Prince Charles, Katie Holmes Kurgu Karakterler: Mortishia Addams, Marge Simpsons

ISFJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Si – Fe – Ti – Ne şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız