Ocak 17, 2018

MBTI (Jung Tipolojisi) Kişilik Tipleri

RASYONELLER

Yönetici

Mucit

Uzman

Mantıkçı

İDEALİSTLER

Akıl Hocası

Mücadeleci

Danışman

Hayalperest

MUHAFIZLAR

Gözetmen

Tedarikçi

Müfettiş

Koruyucu

ZANAATKARLAR

Şovmen

Tanıtımcı

Usta

Yaratıcı