Ağustos 30, 2018

ÜÇLÜTİP

ENNEAGRAM ÜÇLÜTİP KURAMI

Üçlütip kuramı Katherine Chernick Fauvre tarafından ortaya atılmıştır. Bu kuram, Enneagram kişilik tiplerinden biri “ana kişilik tipi” olmak üzere, kişinin aslında üç kişilik tipi motivasyonunu birden kullandığını öne sürer. Üçlü kişilik tipine, kalp (2, 3, 4), beyin (5, 6, 7) ve beden (8,9,1) merkezlerinin her birinden kişiye en uygun birer kişilik tipi seçilerek ulaşılır. Üç kişilik tipinin bir araya gelmesi, her bir üçlütip grubuna benzersiz bir savunma stratejisi ve dikkat odağı kazandırır.

Aşağıda bütün üçlütip kombinasyonları takma adları ile verilmiştir.

125, 152, 215, 251, 512, 521 – Mentor
126, 162, 216, 261, 612, 621 – Destekçi
127, 172, 217, 271, 712, 721 – Öğretmen
135, 153, 315, 351, 513, 531 – Teknik Uzman
136, 163, 316, 361, 613, 631 – Görev İnsanı
137, 173, 317, 371, 713, 731 – Sistem Kurucu
145, 154, 415, 451, 514, 541 – Araştırmacı
146, 164, 416, 461, 614, 641 – Filozof
147, 174, 417, 471, 714, 741 – Ütopyacı
258, 285, 528, 582, 825, 852 – Stratejist
259, 295, 529, 592, 925, 952 – Problem Çözücü
268, 286, 628, 682, 826, 862 – Kurtarıcı
269, 296, 629, 692, 926, 962 – İyi Kalpli
278, 287, 728, 782, 827, 872 – Özgür Ruh
279, 297, 729, 792, 927, 972 – Barışsever
358, 385, 538, 583, 835, 853 – Çözüm Uzmanı
359, 395, 539, 593, 935, 953 – Düşünür
368, 386, 638, 683, 836, 863 – Adalet Savaşçısı
369, 396, 639, 693, 936, 963 – Arabulucu
378, 387, 738, 783, 837, 873 – Harekete Geçirici
379, 397, 739, 793, 937, 973 – İyi Niyet Elçisi
458, 485, 548, 584, 845, 854 – Tabu Yıkıcı
459, 495, 549, 594, 945, 954 – Mistik
468, 486, 648, 684, 846, 864 – Gerçeği Söyleyen
469, 496, 649, 694, 946, 964 – Arayan
478, 487, 748, 784, 847, 874 – Mesaj Veren
479, 497, 749, 794, 947, 974 – İnce Ruh

Her bir Üçlütip kombinasyonu, farklı kişilik tarzları yaratır. Eğer ana kişilik tipiniz 4 ise ve mesela üçlütipiniz 468 ise bu, ağırlıklı olarak tip 4 motivasyonuna sahip olduğunuz anlamına gelir. Tip 4’ün stratejileri işe yaramadığında ise tip 6’yı ve sonra tip 8’i kullanırsınız.

Üçlütip, aynı Enneagram tipini paylaşanlar arasındaki farklılıkları ortaya koymayı sağlar. İki üçlütipin de ana kişilik tipi 1 olmasına rağmen, 147 ile, 153 birbirinden çok farklı ikincil stratejiler kullanırlar. Üçlütipi 147 olan bir kişi, ana kişilik tipi aynı olmasına rağmen 153 ile değil; aynı üçlütip arketipini paylaştığı 741 ile daha çok ortak nokta bulur. Aşağıda 27 üçlütip genel hatlarıyla anlatılmıştır.

27 ÜÇLÜTİP

125, 152, 215, 251, 512, 521 Mentor

Misyonu: Bilgeliğini, ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamak ve ideallerini ortaya koymak için kullanmak, insanların kendini geliştirmesine yardımcı olmak
Kör Noktası: Kendi standartlarına ve prosedürlerine fazla düşkün olmak, duygularına yeterince güvenmemek, fazla yargılayıcı, soğuk ve umursamaz görünmek. Aşırı vericilik nedeniyle yorulmak, gücenmek
Gelişim Yönü: Esnek olmanın önemini anlamak, kendi ihtiyaçlarına önem vermeyi öğrenmek, duygusal anlamda neyin önemli olduğunu hesaba katarak kararlar almak, mantığı aşırı kullandığını fark etmek

126, 162, 216, 261, 612, 621 Destekçi

Misyonu: Başkalarına yardımcı olmak için iyi yapılandırılmış yollar bulmak, insanlara amaçlarına ulaşmaları için yardım etmek
Kör Noktası: Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda fazla sabit fikirli olmak, kendinden ve başkalarından beklentilerinin çok yüksek olması, yönteme çok fazla odaklanarak sezgilerini dinlemeyi bırakmak
Gelişim Yönü: Kalbini ve sezgilerini dinlemeyi öğrenmek, yanlış yapmamak için standartlara ya da otoriteye bağlı kalmayı bırakıp kendini dinleyerek bir yol çizmek

127, 172, 217, 271, 712, 721 Öğretmen

Misyonu: Umuda ve ilhama ihtiyacı olanlara yardım etmek, öğretme becerilerini yaratıcı ve eğlenceli bir öğretim için kullanmak
Kör Noktası: Neyin doğru ve memnun edici olduğunu düşünürken kendi duygularını dinlemeyi bırakmak, gerçekçi olmayan idealleri sürdürmek, her şeyi pozitif ve eğlenceli bir hale getirmeye aşırı odaklanmak
Gelişim Yönü: Duygusal acı yaşamaya açık olmayı öğrenmek, olumlu ve uygun davranışlarla fazla özdeşleşmek yerine, olumsuz duyguların neyin önemli olduğunu göstermesine izin vermek

135, 153, 315, 351, 513, 531 Teknik Uzman

Misyonu: Gözlem gücünü amaçlarına ulaşmak için kullanmak, başarmak ve yaratmak için bilgilerini kullanıp özen göstermek
Kör Noktası: Doğru, verimli ve mantıklı olduğunu düşündüğü şeylere çok odaklanmak, bu nedenle mesafeli ve soğuk görünmek, detaylara fazla kapılmak
Gelişim Yönü: Her türlü etkileşime ve karar verme sürecine duyguları katmak, objektif analize odaklanırken büyük resmi unutmamak, detaylara ve kesinliğe önem verirken duyguları ve insani hatalara duyulan anlayışı hesaba katmayı öğrenmek

136, 163, 316, 361, 613, 631 Görev İnsanı

Misyonu: Detaylara odaklanmak, amaçlar belirlemek ve kendisinden isteneni düzgün bir şekilde yapmak, net bir yapı altında çalışıp başarı ve prestij kazanmak
Kör Noktası: Fazla görev odaklı olmak, robotlaşmak, doğru olduğuna inandığı şeylere ve kendi duygularına güvenmekte zorlanmak, inancını kaybetmek, içinden gelenleri yapamamak
Gelişim Yönü: Yavaşlamayı öğrenmek, görevden göreve koşarken ihmal edilen duygulara odaklanmak, kendini sürekli meşgul tutmanın güvensizlik getirdiğini anlamak, her durumda ne hissettiğini fark etmenin benlik duygusunu geliştireceğini ve kaygıyı azaltacağını bilmek

137, 173, 317, 371, 713, 731 Sistem Kurucu

Misyonu: Yapılması gerekenleri tespit etmek ve bunları yapacak iyi yollar bulmak, kendi planlarını uygulamak, hayatın tadını çıkarmak, amaçlarını ve beklentilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek
Kör Noktası: Diğer insanların düzgün, olumlu ve başarılı bulduğu şeylere çok odaklanmak, bu yüzden kendisi için neyin önemli olduğunu ve neye ihtiyacı olduğunu kaçırmak, fazla mükemmeliyetçi olmak, hiçbir zaman “yeterli” hissetmemek ve dışsal başarılara odaklanmak
Gelişim Yönü: İç dünyasını geliştirmek, bir işi yaparken o işi neden yaptığını unutmamak, daha ulvi amaçlarla hareket etmek ve yapılan her şeyde bir anlam bulmak

145, 154, 415, 451, 514, 541 Araştırmacı

Misyonu: Araştırma becerisini karmaşık şeyleri tamamen anlayabilmek için kullanmak, öğrenebildiği kadar fazla şey öğrenmek, bildiklerini başkalarına da öğretmek
Kör Noktası: Topladığı bilgilerle çok özdeşleşmek, her şeyi biliyormuş gibi davranmak, yüksek beklentiler nedeniyle tükenmek
Gelişim Yönü: Araştırmaları, kendi bakış açısını desteklemek için değil, evrensel bilgiyi bulmak için kullanmak, bilgeliğin bilgi toplamaktan değil; bilgileri anlamlandırmaktan geçtiğini fark etmek

146, 164, 416, 461, 614, 641 Filozof

Misyonu: Sezgilerini kullanarak gerçek ve anlamlı olanı bulmak, başkalarının da bulmasına yardım etmek
Kör Noktası: Doğru olduğunu düşündüğü şeyler konusunda fazla sabit fikirli olmak, esnek olmamak, güvensiz hissettiğinde kendine ve başkalarına fazla eleştirel davranmak
Gelişim Yönü: İçtenliğin taklidinin yapılamayacağını anlamak, bilgili bir görüntü çizme eğiliminin onu yaşamaktan alıkoyduğunu fark etmek, gerçek farkındalığın an’da olarak kazanılacağını öğrenmek

147, 174, 417, 471, 714, 741 Ütopyacı

Misyonu: Yeni mükemmellik standartları kurgulamak, uzun vadeli değişim için yenilikçi yollar bulmak, değişim yaratmak, ideallerini gerçeğe dönüştürmek
Kör Noktası: İdealist hayallerini fazla benimseyip davranışlarında esneyememek, kendi standartlarına uymayan şeyleri beğenmemek, eleştirmek
Gelişim Yönü: İdeal şartlar aramanın gerçekçi olmadığını ve o andaki anlamlı şeylerin tadını çıkarmayı engellediğini fark etmek, gerçek mükemmelliğin tamamen an’da kalarak sonsuz ve standartlarla sınırlandırılmamış olanları yaşamaktan geçtiğini anlamak

258, 285, 528, 582, 825, 852 Stratejist

Misyonu: Neye ihtiyaç olduğunu tespit etmek ve bu doğrultuda başkalarını bilgilendirmek, insanları korumak ve onlara yardım etmek; sistemleri, insanları ve prensipleri anlayıp hangi yöne gidileceği konusunda liderlik etmek
Kör Noktası: Kendi keşif ve fikirleriyle çok özdeşleşerek başka bakış açılarını kabul edememek, dengesiz, belirsiz ve göz korkutucu görünmek, kafa karıştırıcı bir duruş sergilemek
Gelişim Yönü: Bilgileri bir araya getirmenin ve kendi bakış açını korumanın seni daha akıllı ya da daha korkusuz yapmadığını öğrenmek, gerçek bilgeliğin daha ulvi amaçları kabul etmekten ve o an doğru olan şeye uygun davranmaktan geçtiğini anlamak

259, 295, 529, 592, 925, 952 Problem Çözücü

Misyonu: Gerekli bilgileri toplayıp, zorlukları anlamak ve üstesinden gelmek, merhametli olmak, çözüm bulmada diğer insanlara yardım etmek
Kör Noktası: Başkalarına yardımcı olabilecek bilgiler toplamaya fazla odaklanmak, fazla pasif olmak, kendisi olma fırsatını kaçırmak, başkalarına fazla cömert olurken kendisinin başkalarına ihtiyacı yokmuş gibi davranmak
Gelişim Yönü: Tereddüt etmenin ve çatışmadan kaçınmak için fazla pasifleşmenin barış ve huzurla bir alakası olmadığını anlamak, gerçek uyumun o an önemli olan ve ihtiyaç duyulan şeylerle ahenk içinde olmaktan geçtiğini anlamak

268, 286, 628, 682, 826, 862 Kurtarıcı

Misyonu: Zayıf olanların ihtiyaçlarını tespit edip onlar için harekete geçmek, kişiler arası becerilerini kendini yalnız, çaresiz ve krizde hissedenleri korumak için kullanmak
Kör Noktası: Başkalarına nasıl yardım edeceğini bilmenin gururuyla fazla özdeşleşmek, istemedikleri halde başkalarına tavsiyeler vermek, sevildiğini hissetmek için başkalarına fazla verici davranmak ve bu yüzden kendi öz benliği ile bağlantıyı kaybetmek
Gelişim Yönü: Başkasını kurtarmanın her zaman sevilmekle ya da ilgilenilmekle sonuçlanmayacağını anlamak, bazen başkasına yardım etmenin, onun kendine yardım etmeyi öğrenmesini engellediğini fark etmek, birisine ne zaman destek olacağını ne zaman kendi haline bırakacağını ayırt etmeyi öğrenmek

269, 296, 629, 692, 926, 962 İyi Kalpli

Misyonu: Problemin ne olduğunu tespit etmek ve problemlere barışçıl çözümler bulmak, başkalarına yardım etmek ve çatışma durumunda farklılıklar arasında bir köprü kurmak
Kör Noktası: Barışı sağlamakla çok uğraşmak, bu nedenle başkalarının ihtiyaçlarıyla ve onlarla iyi geçinmekle fazla ilgilenmek, kendi düşüncelerini söylemekte zorlanmak, zamanında harekete geçememek, “iyi” bir insan olmaya fazla odaklanmak
Gelişim Yönü: İyi davranmanın her zaman huzur getirmeyeceğini ve pasifliğin iyilik olmadığını fark etmek, gerçek iyiliğin kalbinin sesini dinleyerek çatışmaya yol açacak bile olsa kendini sınırlandırmadan gerekeni yapmak olduğunu anlamak

278, 287, 728, 782, 827, 872 Özgür Ruh

Misyonu: Değişime katkı sağlamak, zor durumları ilham verici durumlara dönüştürmek, yolda olmak ve başkalarına kendileri için yapmaları gerekeni öğrenmeleri konusunda yardım etmek
Kör Noktası: Her şeyi olumlu ve dürüst bir halde tutmaya çalışmak, bu yüzden fazla agresifleşmek ve zor duyguların önemini fark etmekte zorlanmak, zor duygulardan kaçınmak için kendini hep meşgul tutmaya çalışmak
Gelişim Yönü: Her zaman olumlu, hareketli ve özgür olmaya çalışmanın kendin olmayı engellediğini fark etmek, gerçek mutluluğun an’ı yaşamaktan ve bütün duyguları deneyimlemekten geçtiğini anlamak

279, 297, 729, 792, 927, 972 Barışsever

Misyonu: Çatışmaları çözmek için yumuşak ve uyumlu yöntemler yaratmak, gerilimi azaltmak ve herkesin birbiriyle iyi geçinmesine yardım etmek
Kör Noktası: Yaşamı olumsuzluklardan tamamen arındırmaya çok odaklanmak, bu nedenle çözülmesi gereken bazı çatışmalara gözlerini kapatmak, ne pahasına olursa olsun uyumlu olmaya çalışmak ve değişim fırsatlarını kaçırmak
Gelişim Yönü: Çatışmadan kaçınmanın ve hayata her zaman pembe gözlüklerle bakmanın her şeyi olduğu gibi görmeyi ve kendini dinlemeyi zorlaştırdığını fark etmek, gerçek mutluluğun zorla olmayacağını, sadece kendi gerçek karakterinle işbirliği içinde gerçekleşebileceğini anlamak

358, 385, 538, 583, 835, 853 Çözüm Uzmanı

Misyonu: Zekasını ve gözlem gücünü yüksek amaçlar için kullanmak, neye ihtiyaç olduğunu hesaplamak ve değişim yaratmak için harekete geçmek
Kör Noktası: Amaçlarına ve ideallerine çok odaklanıp duyguları inkar eden sabit fikirli davranışlar göstermek, incinebilir yönlerini görmezden gelmek, acı verici duyguların önemini ve bilgeliğini reddetmek
Gelişim Yönü: Hayatındaki her şeyde en iyi olmaya çalışmanın, olan biteni deneyimlemeyi engellediğini fark etmek, gerçek bilgeliğin öz benliğini bulmaktan ve olayların doğal bir şekilde gerçekleşmesine izin vermekten geçtiğini anlamak

359, 395, 539, 593, 935, 953 Düşünür

Misyonu: Farklı bakış açılarını birleştirip uzlaştırıcı ve uygulanabilir çözümler yaratmak, becerilerini yardımcı olmak ve doğru tespitleri yapabilmek için kullanmak
Kör Noktası: Gerçek benliğini saklamak, ifade etmemek, bu nedenle soğuk ve mesafeli görünmek, geri çekilmeyi bir cezalandırma veya kontrol yöntemi olarak kullanmak
Gelişim Yönü: Geri çekilme ve yaşama katılmak yerine izleyici olma eğilimini fark edip yaşamda tamamen var olma fırsatını kaçırmamak, gerçek bilgeliğin kendini diğer insanlara ifade etmekten ve yaşama tamamen katılmaktan geçtiğini öğrenmek

368, 386, 638, 683, 836, 863 Adalet Savaşçısı

Misyonu: Adaletsizliğe meydan okuyup masumları ve söz hakkı verilmeyenleri korumak, koruyucu enerjisini ve tartışma becerilerini anlamlı bir sebep için ya da başkalarına yardım etmek için kullanmak
Kör Noktası: Haksız bulduğu şeylere meydan okumakla fazla özdeşleşmek, fazla ezici, meydan okuyucu ve her şeye karşıt davranmak, duygusal zekasının ve hassas duygularının bilgeliğini umursamamak
Gelişim Yönü: Sürekli meydan okumanın ve karşı olmanın kim olduğunu ve ne hissettiğini anlamasını engellediğini fark etmek, gerçek bilgeliğin ne zaman müdahale edip ve ne zaman olayları kendi haline bırakacağını ayırt etmekten geçtiğini anlamak

369, 396, 639, 693, 936, 963 Arabulucu

Misyonu: Gerekenleri tespit ederek ve çevresel koşullara adapte olarak amaçlarına ulaşabilmek, takip edilecek net bir yola ve net beklentilere sahip olmak, başarı ve yardımlarının beğeniyle sonuçlanması
Kör Noktası: Aidiyete ve diğer insanlarla bağ kurmaya çok odaklanarak bireyselliğini kaybetmek, başarıya çok önem vererek sürekli rol değiştirmek, bukalemun gibi davranmak
Gelişim Yönü: Çatışmadan kaçınmak için kendini aşırı ayarlama eğilimini fark etmek, başkaları tarafından kabul edilme isteğinin kendiyle olan bağını azalttığını anlamak, gerçek ilişkinin kişinin kim olduğunu anlamasından ve bireyselleşmesinden geçtiğini öğrenmek

378, 387, 738, 783, 837, 873 Harekete Geçirici

Misyonu: Neyin mümkün olabileceğini görmek ve amaçlarına ulaşmak için yeni yollar bulmak, güçlü olup ideallerini gerçekleştirmek, canlı hissettirecek bir şeyler yapmak
Kör Noktası: Çabukluk, girişkenlik ve sonuç odaklılık nedeniyle başkası üzerinde yarattığı etkiyi fark edememek, neyi neden yaptığı ile ilgili derin anlayışa önem vermemek
Gelişim Yönü: Sürekli bir şeyler yapma ve gösterme arzusunun kendini tanımasını zorlaştırdığını anlamak, sürekli ileriye bakmanın dikkat dağıtıcı olduğunu fark etmek, gerçek bilgeliğin duygularla iş birliği içinde ve gerçekten kendin olarak hareket etmekten geçtiğini öğrenmek

379, 397, 739, 793, 937, 973 İyi Niyet Elçisi

Misyonu: Değişim yaratmak ve farklılıklar arasında köprü kurmak için iyi ve verimli yollar bulmak, insanlara potansiyellerini geliştirmelerini sağlayarak yardım etmek
Kör Noktası: Olumluluklara çok odaklanarak negatif duyguları deneyimleyip anlamanın getirdiği bilgeliği kaçırmak, negatif duygulardan kaçınarak çatışma yaratmak
Gelişim Yönü: Sürekli uyumlu davranma eğilimini fark etmek, başkalarının beklentilerine göre davranıp başarılı olmaya çalışmanın kendini tanımayı zorlaştırdığını anlamak, gerçek farkındalığın kendini tanımaktan ve a’nı yaşamaktan geçtiğini öğrenmek

458, 485, 548, 584, 845, 854 Tabu Yıkıcı

Misyonu: Doğru bilinen yanlışları fark edip bunu insanlarla paylaşmak, kendi ilhamını takip ederek ilgisini çeken alanlarda çalışmak, bulduklarını insanlara yaymak
Kör Noktası: Öğrendiklerine ve çıkardığı sonuçlara çok bağlanmak, kendini aşırı incelemek, dik başlı ve alaycı olmak
Gelişim Yönü: Aşırı analiz eğilimi olduğunu fark etmek, bildiğini zannettiği şeylerin aslında onu yaşamaktan alıkoyabildiğini görmek, gerçek bilgeliğin içtenlikle yaşamaktan geçtiğini fark etmek

459, 495, 549, 594, 945, 954 Mistik

Misyonu: Yaşamın gizemlerine derinlemesine dalmak, keşiflerini başkalarıyla paylaşmak, hep yolda olmak
Kör Noktası: Kendi iç dünyasına fazla odaklandığı için uzak ve umursamaz görünmek, adım atmak yerine insanların hep ona gelmesini beklemek
Gelişim Yönü: İnsanlardan uzaklaşmasına neden olan içsel duygu ve düşüncelerini bırakmak, kendini daha fazla ifade etmek, gerçek farkındalığın herkesin evrensel bilinçle birbirine bağlı olduğunu bilmekten geçtiğini anlamak

468, 486, 648, 684, 846, 864 Gerçeği Söyleyen

Misyonu: Göründüğü gibi olmayan, samimiyetsiz olan şeyleri fark etmek, potansiyel sorunlara karşı insanları uyarmak, yanlış yöne gitmelerini engellemek
Kör Noktası: Eksik olan şeylere ve tehdit edici şeylere çok odaklanmak, bu nedenle acımasız davranmak, başkaları üzerinde yaptığı etkiyi görmemek
Gelişim Yönü: Doğru gibi gelen bazı şeylerin aslında “doğru” olmayabileceğini fark etmek, şiddetli duygularının insanlara aşırı gelebileceğini anlamak, gerçeği doğru zamanda ve doğru tonlamayla söylemeyi öğrenmek

469, 496, 649, 694, 946, 964 Arayan

Misyonu: Yaşamın gizemlerini sorgulamak, bulduklarını insanlarla paylaşmak ve fikir teatisi yapmak, kim olduğunu ve neyin önemli olduğunu bulmak, kendini ifade etmek
Kör Noktası: Güvensizliğe ve şüpheye kapılmak, hata yapmaktan çok korkmak, başkalarının onaylamayacağı şeyler yapınca acı çekmek
Gelişim Yönü: Tereddüt yaşamanın ve başkalarının onayını almaya çalışmanın onu gerçeklerden uzaklaştırdığını fark etmek, başkaları aynı fikirde olmasa bile eyleme geçip doğru olduğuna inandığı şeyi yapmak

478, 487, 748, 784, 847, 874 Mesaj Veren

Misyonu: Evrensel doğruyu bulmak ve bulduklarını insanlara anlatmak, idealist görüşlerini ortaya koymak, değişimi hızlandırmak, yaratıcılığını kendini anlamak ve insanları cesaretlendirmek için kullanmak
Kör Noktası: Kendi yenilikçi görüşlerine çok odaklanmak, özgürlük arayan yönü nedeniyle iş birliğine yatkın olmamak, direnmek
Gelişim Yönü: Kısıtlamalara direnmenin özgürlük anlamına gelmediğini anlamak, sürekli direnmenin doğal yaratıcılık akışını bozduğunu fark etmek, yaratıcılığını fikir birliği ve sağlam bir alt yapı kurmak için kullanmayı öğrenmek

479, 497, 749, 794, 947, 974 İnce Ruh

Misyonu: Hayatta tamamen anlamlı olan şeyleri bulmak, negatif duyguların pozitif bir değişime dönüşmesini sağlamak, kendini yaratıcı bir şekilde ifade ederek benlikle iletişime geçmek ve değişimi kolaylaştırmak
Kör Noktası: İdeal şartlara çok odaklanmak, büyülü düşüncelerin tuzağına düşmek, gerçek duygularla uyum içinde hareket etmekten ve gerçeği söylemekten kaçınmak
Gelişim Yönü: Her şeyin yolunda gitmesi için doğruyu reddetmenin seni kendinden uzaklaştırdığını fark etmek, başkalarıyla çatışma yaratacak bile olsa doğru olduğuna inandığı şeyleri söylemek, gerçek mutluluğun mutlu görünmekle bir ilgisi olmadığını anlamak

Enneagram testini çözerek kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız

Enneagram Tiplerini Görmek İçin Tıklayınız

İçgüdüsel Alt Tipinizi Bulmak İçin Tıklayınız