Ağustos 4, 2018

Enneagram Kişilik Tipleri

KALP MERKEZİ

YARDIMCI

BAŞARAN

ÖZGÜN

BEYİN MERKEZİ

GÖZLEMCİ

SADIK

MACERACI

BEDEN MERKEZİ

MEYDAN OKUYAN

BARIŞÇIL

REFORMCU