Ocak 17, 2018

ENFJ

ENFJ “AKIL HOCASI”

Dışadönük Hisseden – İçedönük Sezen

Genel Özellikleri: Karizmatik, hoşgörülü, lider, güvenilir, merhametli, ikna kabiliyeti yüksek, özverili, aşırı idealist, hassas, kararsız

İç Dünyaları Nasıldır?

ENFJ’ler insan odaklı bireylerdir. İnsan ilişkilerinde, diğer kişilere oranla çok daha beceriklidirler. İnsanları anlarlar, önemserler ve onların içlerindeki en iyiyi çıkarmaya çalışırlar. Bir ENFJ’nin hayattaki ana ilgisi diğer insanlara sevgi ve destek verip iyi zaman geçirmelerini sağlamaktır. Her zaman insanları anlamaya, desteklemeye ve cesaretlendirmeye odaklanırlar. Her şeyi insanlar için yaparlar ve bundan kişisel bir tatmin duyarlar.

ENFJ’lerin kişiler arası becerileri çok gelişmiş olduğu için, insanlara istediklerini yaptırma becerileri de gelişmiştir. Karşılarındaki kişinin aklına girip bekledikleri tepkiyi alabilirler. İstekleri çoğunlukla bencilce olmasa da; yine de yeterince gelişmemiş ENFJ’ler, gücünü insanları manipüle etmek için kullanabilirler.

İnsanlar genellikle ENFJ’leri severler çünkü ENFJ’ler de insanları severler. Genellikle dürüsttürler, özgüvenleri yüksektir. İlgilerini çeken pek çok şeyi yapabilme kabiliyetleri vardır. Netlikten ve iyi organize edilmiş durumlardan hoşlanırlar. Belirsizliği ortadan kaldırmak için çaba gösterirler.

ENFJ’lerin güçlü inançları vardır. Ama başkalarındaki değişime aracı olmak onların en çok ilgilendikleri şey olduğu için, başkalarındaki en iyiyi çıkarmak için kendi inançlarını arka planda tutmayı seçebilirler. Herkesle karşısındakinin dilinden konuşmaya çalışırlar, bireyselliklerini ön plana çıkarmak yerine bukalemun tarzı bir davranış izlerler. Bu durum, ENFJ’lerin kendi fikirleri ve inançları olmadığı anlamına gelmez. İsterlerse düşüncelerini açık ve net bir şekilde ifade edebilirler. Sadece kendilerine ait değerler ve başkalarının ihtiyaçları arasında bir çatışma yaşadıklarında, diğer kişinin ihtiyaçlarına odaklanma olasılıkları daha yüksektir.

ENFJ’ler insanları anlama konusundaki esrarengiz yetenekleri sayesinde, birini mutlu etmek için ne söylenmesi gerektiğini bilirler. En kapalı kişinin bile kendini ifade etmesini sağlamaları mümkündür. Başkalarına yardımcı olmaktan memnuniyet duyarlar, bu nedenle iyi danışmanlardır.

ENFJ’lerin yakın ve samimi ilişkilere ihtiyacı vardır. İlişki kurup sürdürmek için çok çaba gösterirler. Sadık ve güvenilirdirler.

Genel olarak ENFJ’ler çekici, sıcak, nazik ve yaratıcı bireylerdir. İnsanları nasıl harekete geçirecekleri konusunda gelişmiş öngörülere sahiptirler. Herkesin içindeki potansiyeli görebilmeleri ve yardım etme eğilimleri ile insanlara sunabilecek çok şeyleri vardır.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ENFJ’ler tek başına zaman geçirmekte zorlanabilirler; çünkü kendilerine karşı sert bir tutumları vardır. Yalnız kaldıklarında karanlık düşüncelere dalabilirler. Bu nedenle, yalnız kalmaktan kaçınıp hayatlarını diğer insanlarla ilgili faaliyetlerle aşırı doldurdukları olur.

ENFJ’ler hayatlarının yönünü ve önceliklerini diğer insanların ihtiyaçlarına göre tanımlama eğilimindedir. Bu yüzden kendi gereksinimlerinin farkında olmayabilirler. Kendi ihtiyaçlarını fark etmeyi öğrenmeleri ve başkalarına yardım etmek için kendilerinden fedakarlık etmemeleri onlar için iyi olacaktır.

ENFJ’lerin etrafında sürekli insanlar olsa bile, zaman zaman kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu yalnızlık hissi, gerçek benliklerini açığa çıkarmama eğilimlerinden kaynaklanır.

Düşünce yönlerini yeterince geliştirmemiş ENFJ’ler, karar vermekte zorluk çekebilirler ve bu nedenle kendilerini diğer insanların kararlarına bırakabilirler. Kafalarındaki kalıplardan çıkamadıklarında ise, insanları tam olarak anlamadan hızlıca yargılayabilirler. İnsanlara manipülatif ve kontrolcü yaklaşabilirler.

ENFJ’ler insani durumlarla ilgili olmayan genel akıl yürütmelerden hoşlanmazlar. İnsanların gelecekteki potansiyellerini düşünüp planlamayı severler. Gündelik durumlar ve katı mantık onları sıkabilir.

ENFJ’ler eleştiriye karşı aşırı hassastırlar. Endişe ve suçluluk duygularının zaman zaman çok artması mümkündür.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ENFJ’ler öğretmen gibi davranırlar. Eğitim ortamlarında ve aktivitelerinde onlarla karşılaşmak çok olasıdır. Sorumluluk üstlenip başkalarının gelişimine yardım edebilecekleri durumlarda ön plana çıkarlar. Karizmatik ve sıcaklardır; insanları cesaretlendirirler. Başkalarını yeni şeylere yönlendirirken mutlu olurlar ve böyle durumlarda enerjileri görünür bir şekilde artar.

ENFJ’ler iletişimde iyilerdir. Sözcük kullanımındaki yetenekleri sayesinde, söyledikleriyle başkalarını kolayca etkilerler. İlişkiler hakkında konuşmayı severler. İnsanların duygularını ve motivasyonlarını anlamakta usta olduklarından, başkalarının ilişkisel sorunlarını çözmeye yardım ederler. Bazen gereğinden fazla karıştıkları da olur. Çevrelerinde çok fazla olumsuz duygu olduğunda bunalırlar.

Aşk Hayatları Nasıldır?

İlişkide yardımsever, destekleyici ve romantiklerdir. Uyuma çok önem verirler, çatışmalardan hoşlanmazlar. Partnerlerini anlayıp, onları neyin mutlu edeceğini belirlemekte çok iyilerdir. Partnerlerine, potansiyelini gerçekleştirmeleri için destek olurlar. ENFJ’ler, onların duygularını ve değerlerini anlamak için çabalayan bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Ailede aktif ve etkili bir rolleri vardır. Çocuklarına dünyayı öğretmekten zevk alırlar. Doğruyu ve yanlışı cesaretlendirici bir şekilde anlatırlar. Çocuklarından beklentileri yüksek olduğu için zaman zaman hayal kırıklığına uğrayabilirler.

İş Hayatları Nasıldır?

Ekip çalışmasından hoşlanırlar. İnsanı merkez alan işler onlar için çok uygundur. İnsanları organize ederek vizyonlarını gerçekleştirebildikleri işlerde başarılı olurlar. Duygusal liderlerdir. Bulundukları ortamda olumlu değişimler yaratmak isterler.

Bazı Uygun Meslekler: Öğretmen, Konuşmacı, Oyuncu, Politikacı

ENFJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %4’ünün ENFJ olduğu düşünülmektedir. Bu %4’ün yaklaşık 3’te 2’sini kadınlar oluştururken, yalnızca 3’te 1’ini ENFJ erkekler oluşturmaktadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ENFJ’ler; ENFP, INFP, INFJ, ENFJ, ISFP ve ESFJ ile çok iyi anlaşırlar. Düşünce yönlerini geliştirirlerse ENTP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ENFJ Ünlüler Kimlerdir?

Mehmet Günsür, Melikşah Altuntaş,  İbrahim Selim, Bono, Emma Stone, Freddie Mercury, Kayahan, Kate Perry, Morgan Freeman, Papa, Jennifer Lawrence Kurgu Karakter: Wendy (South Park)

ENFJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Fe – Ni – Se – Ti şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız