Enneagram Testi

ENNEAGRAM TESTİ Testimiz, 9 kişilik tipinin her biri için 6’şar madde olmak üzere toplam 54 maddeden oluşmaktadır. Her maddenin size ne kadar uyduğunu göz önüne alarak sorulara cevap veriniz. Sorular sıralı yerleştirildiği için üst üste yüksek ya da düşük puanlar vermeniz normaldir. Sorulara mümkün olduğunca dürüst cevap vermeye çalışınız.

MBTI (Jung Tipolojisi)

MBTI (Jung Tipolojisi) Testi Bu test yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Kişiliğinizi doğru tespit edebilmek için sorulara mümkün olduğunca dürüst bir şekilde cevap veriniz. Soruları cevaplandırırken yakın çevrenizdeki değil, yaşamdaki genel tutumunuzu göz önüne alınız.