Ocak 17, 2018

ISTP

ISTP “USTA”

İçedönük Düşünen  – Dışadönük Duyumsayan

Genel Özellikleri: Pratik, esnek, rasyonel, sakin, doğal, yaratıcı, iyimser, becerikli, çabuk sıkılan, ketum, inatçı

İç Dünyaları Nasıldır?

ISTP’ler, mantıksal analizlerde ve bu analizlerin pratik meselelere uygulanmasında çok başarılılardır. Pratik uygulamaya katkısını görmedikleri sürece teorilerle ve kavramlarla ilgilenmezler; ama akıl yürütmede çok iyilerdir.

Maceracı bir yapıları vardır. Genelde korkusuzlardır. Motosikletlere, uçaklara, arabalara ve teknolojik cihazlara düşkün olmaları mümkündür. El-göz koordinasyonları iyi olduğu için yemek, örgü vb. işlerde de beceriklilerdir. Spora yatkınlardır. Tek başlarına zaman geçirmeyi severler. Yalnız kaldıklarında, dış dünyadan aldıkları büyük miktarlardaki veriyi değerlendirip kararlar alırlar.

ISTP’ler genellikle güçlü teknik becerilere sahiptirler ve bu sayede iyi teknik liderler olabilirler. Çoğunlukla detaylara ve pratik olgulara odaklanırlar. Kriz durumunda mükemmellerdir. Ayrıntıları kavrama yetenekleri, etkili ve hızlı kararlar almalarını sağlar.

ISTP’ler, kişisel değerlere dayanarak yargılama yapmaktan kaçınırlar. Yargıların ve kararların tarafsız olarak, gerçeğe dayanarak yapılması gerektiğini düşünürler. Herkese eşit ve adaletli davranılması gerektiğine inanırlar. İnançlarına sadıklardır. Güvendikleri insanlara bağlılık gösterirler.

ISTP’ler iyimserlerdir, ulaşılabilir istekleri vardır. Çevresindeki insanların sorunlarını çözmek konusunda yardımsever ve pratik davranırlar.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ISTP’ler duygulara fazla önem vermezler, hatta duygulara güvenmezler; bu nedenle kendi duygularını ve başkalarının duygularını görmezden gelirler. Bazen duygusal tepkiler ile değer yargılarını birbirinden ayırt etmekte zorlandıkları olur. Bu durum ISTP’ler için problem oluşturabilir.

Duygularına kulak vermedikleri için, aşırı stres durumunda birikmiş öfke patlamaları yaşayabilirler. Kendilerini, başaramadıkları şeyler konusunda beceriksizlikle suçlayıp aşırı karamsarlaşabilirler.

Genel kuralları sevmezler, kendi kurallarına göre hareket etmek isterler. Kendi ilkelerine uymayan hiçbir şeyin içinde yer almak istemezler.

Maceracı yapıları her şeyden çabuk sıkılmalarına yol açabilir.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ISTP’ler genellikle mesafeli ve soğuklardır. Sakince etraftaki nesnelerin nasıl çalıştığını gözlemlerler, detayları ve somut bilgileri alırlar. Neyin yapılması gerektiğini her zaman bilirler ve o anın gerektirdiği acil ihtiyaçları mütevazı bir şekilde yerine getirirler.

ISTP’ler sohbet etmek yerine eyleme geçmeyi tercih ederler. Özel hayatları konusunda ketumlardır. Yeni tanıştıkları insanlara kolay kolay açılmazlar. Diğer insanlarla, bir aktivite yapmak ya da bir problemi birlikte çözmek gibi yollarla ilişki kurmayı severler.

ISTP’ler el ile yapılan hobilere yönelirler. Mekanik işlerde ustalardır. Sıklıkla bisiklet, bilgisayar, araba ya da ev aletleri tamir ederken görülürler. Makinelerin nasıl çalıştığını sezgisel bir şekilde anlarlar. Tamir işlerine özel bir yetenekleri vardır. Risk alırlar ve ekstrem sporlar yapabilirler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

ISTP’ler romantik değillerdir, duygularını pek göstermezler. Eğlencelilerdir. Partnerlerini yeni beceriler öğrenmeye teşvik ederler. Becerilerini ve pratikliklerini takdir eden, onları çok boğmayan bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Çocuklarıyla çeşitli aktiviteler yapmayı severler. Çocuklarına pratik beceriler öğretirler. Evdeki teknik sorunları çözmekte ustadırlar. Yardımseverlerdir. Zaman zaman duygusal meseleleri halletmekte zorlanabilirler.

İş Hayatları Nasıldır?

Uzmanlaşmak ve başarmak onlar için önemlidir. Somut bir şeyler üretebildikleri işleri tercih ederler. Esnek fakat verimli bir iş ortamında bağımsız çalışmak isterler. El becerilerini ve pratik yaklaşımlarını kullanabilecekleri işlerde başarılı olurlar.

Bazı Uygun Meslekler: Diş hekimi, Teknisyen, Gıda Üreticisi, Zanaatkar

ISTP’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %6’sının ISTP olduğu düşünülmektedir. Bu %6’nın yaklaşık 3’te 2’sini erkekler oluştururken, yalnızca 3’te 1’ini ISTP kadınlar oluşturmaktadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ISTP’ler; ISTJ, ESTJ, ESTP, ISTP, INTP ve ENTJ ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse ISFJ ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ISTP Ünlüler Kimlerdir?

Woody Allen, Tom Cruise, Steve Jobs, Scarlett Johansson, Bruce Lee, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Kristen Stewart, Clint Eastwood, Christian Bale Kurgu Karakter: Floki (Vikings)

ISTP kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Ti – Se – Ni – Fe şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız