Ocak 17, 2018

ISTJ

ISTJ “MÜFETTİŞ”

İçedönük Duyumsayan – Dışadönük Düşünen

Genel Özellikleri: Dürüst, açık sözlü, pratik, sakin, iradeli, sorumluluk sahibi, bilgili, kapalı görüşlü, kuralcı, yargılayıcı

İç Dünyaları Nasıldır?

ISTJ’ler, güvenlik ve huzur isteyen bireylerdir. Sorumluluk sahibidirler. Görevlerini yerine getirmek konusunda iç motivasyonları yüksektir. Organize yaklaşımları sayesinde, üstlendikleri her görevde başarılı olabilirler.

ISTJ’ler dürüstlüğe büyük önem verirler. Aileleri için ve yaşadıkları toplum için iyi bireyler olmaya çalışırlar. Ciddi bir yapıları olmasına rağmen mizah duyguları yüksektir, çok eğlenceli olabilirler.

ISTJ’ler yasalara ve geleneklere uygun davranma eğilimindedir; aynı şeyi başkalarından da beklerler. Kurallara aykırı davranmaktan hoşlanmazlar. Prosedürlere ve planlara uygun yapılan işlerin yolunda gideceğine inanırlar. Her şeyin kitabına göre yapılmasında zaman zaman çok ısrarcı olabilirler.

ISTJ’ler gerçeklere büyük saygı duyarlar. Öğrendikleri bilgileri hafızalarında depolarlar. Eğer bir düşünce kanıtlanıp gerçeğe dönüşürse ISTJ’ler bunu içselleştirmekte hiç zorlanmayacaklardır. Bir düşüncenin doğruluğundan emin olduklarında, o görüşü desteklemeye başlarlar ve başka destekleyenler de bulurlar. Kendi perspektiflerinden farklı bir teori veya fikri anlamakta güçlük çekebilirler.

ISTJ’ler duygularını ifade etmekte çok başarılı değillerdir. Ama güçlü görev duyguları ve herhangi bir durumda neyin yapılması gerektiğini görme yetenekleri, bu doğal çekinceyi aşmalarını sağlar. Çevresindeki kişilerin duygusal ihtiyaçlarını fark etmeyi öğrenip, bu ihtiyaçları karşılamak için çaba sarf ederler.

ISTJ’lerin üstlendikleri bir görevi tanımlamak, düzenlemek, planlamak ve tamamlamak konusunda mükemmel yetenekleri vardır. Çok sıkı çalışıp, görevi yerine getirmenin önündeki engellerin üstesinden gelirler. Ama başarılarını, doğal olarak yerine getirilmesi gereken işler olarak gördükleri için kendileri ile yeterince gurur duymayabilirler.

ISTJ’ler alan kullanımı ve sanatsal konularda iyi zevklere sahiptirler. Genelde evleri zevkli bir şekilde döşenmiştir ve düzenlidir. Düzene ve güzelliğe ihtiyaç duydukları için, buna uygun bir ortamda yaşamak isterler.

Genel olarak, ISTJ’lerin muazzam bir potansiyeli vardır. Güvenliği ve huzuru sağlamak isteyen yetenekli, mantıklı, makul ve etkili bireylerdir. Seçtikleri hedeflere ulaşmak için gereken her araca sahiptirler.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

Stres altındayken ISTJ’ler “felaket moduna” girip sürekli, ters gidebilecek olasılıkları düşünürler. Sakin ve mantıklı kalamazlar, karamsar bir bakış açısıyla kendilerini bunaltırlar. Kendilerine, yapılması gerekenler konusunda emirler verirler.

ISTJ’ler doğaları gereği, duygulara fazla odaklanmazlar. Mükemmeliyetçi yapıları, gösterilen çabayı takdir etmeyi unutmalarına neden olabilir. Bu konuda sorun yaşamamaları için ara sıra insanların sırtını sıvazlamayı öğrenmeleri gerekir.

ISTJ’ler verdikleri sözleri tutarlar. Sorumluluk duyguları yüksek olduğu için bu durum onlara zaman zaman çok iş yükü getirebilir. Hayır demekte zorlanabilirler ve insanların onlardan faydalandıkları görülebilir.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ISTJ’lerin ciddi ve muhafazakar bir havası vardır. Bulundukları ortamın kurallarını bilmek isterler. Kendi rollerini anladıkları, tahmin edilebilir bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Yeni girdikleri bir ortamda, yabancılarla sohbet etmek yerine, etrafta pratik düzenlemeler yaparak katkılarını sunarlar.

ISTJ’ler pratik ve mantıklı davranırlar, dikkat çekmeye çalışmazlar. Giysilerini ve eşyalarını modadan ziyade somut faydasını gözeterek seçerler, genelde klasikleri severler.

ISTJ’ler düşüncelerini direkt olarak söylerler ve ayrıntıları hatırlamakta çok başarılılardır. Soyut kavramları ve fikirleri tartışmaktan ziyade, gerçek bilgiyi paylaşmak konusunda heveslidirler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

ISTJ’ler sadık ve güvenilir partnerlerdir. Gelenekleri severler ve cinsiyet rollerine uyarlar. İlişkideki kendi sorumluluklarını yerine getirirler, karşısındaki kişilerden de aynısını beklerler. Bu nedenle zaman zaman inatçı davranabilirler. İlişkilerinin düzgün gitmesi için çok çalışırlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

ISTJ’ler çocuklarının her türlü pratik ihtiyaçlarını karşılarlar ve onlara stabil bir ev ortamı sağlamaya çalışırlar. Zaman zaman sert kurallar koyabilirler. Geleneksel değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, uyumlu çocuklar yetiştirmeye çalışırlar. Çocuklarından, çok çalışmalarını ve kurallara uymalarını beklerler.

İş Hayatları Nasıldır?

ISTJ’ler sessiz, düzenli ve kurallı bir iş ortamında çalışmak isterler. Bağımsız çalışmayı sevseler de grup ortamına da yatkındırlar. Sorumluluklarını yerine getirdikleri titiz bir çalışma tarzları vardır. Verilen görevleri sistematik bir şekilde mantık kullanarak çözmek onlara çok uygundur.

Bazı Uygun Meslekler: Bankacı, Memur, Müfettiş, Muhasebeci

ISTJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun %8.5’inin ISTJ olduğu düşünülmektedir. Bu %8.5’in yaklaşık 3’te 2’sini erkekler oluştururken, 3’te 1’ini ISTJ kadınlar oluşturmaktadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ISTJ’ler; ISTP, ESTP, ESTJ ve ISTJ ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse ISFP, ISFJ ve ESFP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ISTJ Ünlüler Kimlerdir?

Angela Merkel, Anthony Hopkins, Julia Roberts, Martin Heidegger, Sting, Natalie Portman, Ethan Hawk, 2. Elizabeth Kurgu Karakterler: Ed Stark, Dexter

ISTJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Si – Te – Fi – Ne şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız