Ocak 17, 2018

ISFP

ISFP “YARATICI”

İçedönük Hisseden – Dışadönük Duyumsayan

Genel Özellikleri: Duyarlı, sıcakkanlı, çekici, yaratıcı, orijinal, hevesli, meraklı, stresli, plansız, rekabetçi

İç Dünyaları Nasıldır?

ISFP’ler, fiziksel imkanlar dünyasında yaşarlar. Çevrelerindeki şeylerin görüntüsü, tadı, sesi, kokusu ve verdiği hisle sıkı bir uyum içindedirler. Sanata ilgileri vardır. Genelde hayvanları ve doğayı severler.

ISFP’lerin, yaşamlarında sürekli olarak ulaşmaya çabaladıkları güçlü değerler vardır. Bu güçlü değerler, kararları objektif kurallarla veya yasalarla değil, öznel inançlarla almayı talep eder. Hayatlarını kendi değer sistemlerine göre tartmak için boş zamana ihtiyaç duyarlar. Diğer insanların ihtiyaçlarına saygı duyarlar ve insanları önemserler.

ISFP’ler yakın oldukları kişileri çok sahiplenirler. Sevgilerini genellikle kelimelerle değil eylemlerle göstermeyi tercih ederler. İnsanlar hakkında spesifik bilgiler toplayıp, bunların anlamını keşfetmeye çalışırlar. Başkaları tarafından yönlendirilmekten ve kontrol edilmekten hoşlanmadıkları için, başkalarına liderlik etmek gibi bir arzuları da yoktur.

ISFP’lerin; özellikle de sanatsal yaratıcılık ve insanlara hizmet konusunda dünyaya verebilecekleri pek çok hediye vardır. Hayatı çok ciddiye aldıkları için, ISFP’ler için yaşam zaman zaman zor olacaktır ama hayatı zengin deneyimlerle donatacak araçlara sahiptirler.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ISFP’ler, başardıkları şeyler için zaman zaman kendilerini yeterince takdir etmeyebilirler. Çünkü güçlü değer sistemleri, aşırı derecede mükemmeliyetçi olmalarına ve kendilerini gereksiz bir sertlikle yargılamalarına yol açabilmektedir.

En iyi, el ile uygulama yoluyla öğrenirler; soyut düşünmeyi vurgulayan geleneksel öğretim yöntemleri onları sıkabilir.

ISFP’ler eylem odaklı bireylerdir. Uygulayıcı oldukları için, pratik bir kullanımını görmedikleri teorik konsept ve fikirlerden sıkılabilirler. Genel analizlerden hoşlanmazlar ve kararları katı bir mantığa dayalı olarak alma fikri onları rahatsız eder. Hayatlarını, neyin doğru olduğunu hissettiklerine göre yaşarlar. Amaçlarıyla çatışan herhangi bir şeye isyan edebilirler.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ISFP’ler kendilerini, kelimelerle değil eylemlerle ifade ettikleri için ilk etapta tanınmaları zordur. İlk bakışta mesafeli görünebilirler. Ancak yakından izlenirse, başkalarına karşı sıcak, sevecen ve düşünceli davranışları fark edilir. İnsanların pratik ihtiyaçlarını gözlemlerler ve ihtiyaç duyulduğunda onlara sessiz ve mütevazi bir şekilde yardımcı olurlar. Genelde destekleyici davranırlar, fazla baskın değillerdir.

İnsanları oldukları gibi kabul etme eğilimi gösterirler ama aynı zamanda özgün ve bağımsızlardır. Bireyselliklerini yaşayabilecekleri kişisel bir alana sahip olmak isterler.

ISFP’ler genelde bulundukları yerin atmosferine karşı hassastırlar. Çevreyi algılamanın tadını çıkarırlar. Etrafı güzelleştirmek için doğal bir istekle sanatsal nesneler üretirler. Çoğunlukla bulundukları anı yaşarlar, başarı yerine arkadaşlık, aile, yemek, müzik, sanat gibi yaşamın çeşitli zevklerini deneyimlemeyi tercih ederler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

ISFP’ler sadık, sabırlı ve neşeli partnerlerdir. Karşısındakinin ihtiyaçlarını hemen anlayıp yerine getirirler ve sevgilerini göstermekte bir zorluk yaşamazlar. Sevdikleri kişiyi rahat ettirmeye çalışırlar. Zaman zaman olumsuz duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Duyarlı bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

ISFP ebeveynler sıcak ve duyarlıdırlar. Evde stabil ve konforlu bir ortam yaratmaktan keyif alırlar. Kendilerini ailelerine adarlar. Çocukların pratik ihtiyaçlarını incelikle karşılarlar. Zaman zaman biraz fazla verici davrandıkları için yorulabilirler.

İş Hayatları Nasıldır?

Genellikle bağımsız çalışmayı tercih ederler, eğer bir grupla çalışacaklarsa ekip arkadaşlarının destekleyici, esnek ve sadık olmasını isterler. Çok iddialı pozisyonlara gelmek onlara göre değildir. Çalıştıkları yerin fiziksel ve estetik olarak iyi olmasını isterler. Kendilerini ifade edebilecekleri veya inandıkları şeylerle örtüşen işlere yönelirler. Çoğunlukla el ile yapılan somut işlerden zevk alırlar.

Bazı Uygun Meslekler: Aşçı, Ressam, Veteriner, İç Mimar

ISFP’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %6’sının ISFP olduğu düşünülmektedir. Bu %6’nın içinde cinsiyetlerin oranı neredeyse yarı yarıyadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ISFP’ler; ISFJ, ESFJ, ESFP, ISFP, INFP ve ENFJ ile çok iyi anlaşırlar. Düşünce yönlerini geliştirirlerse ISTJ ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ISFP Ünlüler Kimlerdir?

Brad Pitt, Marliyn Monroe, David Beckham, Britney Spears, Pablo Picasso, Paris Hilton, Micheal Jackson, Mozart, Steven Spielberg Kurgu Karakter: John Snow (Game of Thrones)

ISFP kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Fi – Se – Ni – Te şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız