Ocak 17, 2018

INTP

INTP “MANTIKÇI”

İçedönük Düşünen – Dışadönük Sezen

Genel Özellikleri: Zeki, yaratıcı, mantıklı, dürüst, soğukkanlı, açık görüşlü, objektif, düzensiz, dalgın, alaycı

İç Dünyaları Nasıldır?

INTP’ler teorik olasılıklar dünyasında yaşarlar. Bir şeyin, nasıl geliştirilebileceği ya da nasıl dönüştürülebileceği üzerine düşünürler. Zor durumları analiz etme, kalıpları tanımlama ve mantıksal açıklamalar yapma yeteneğine sahiptirler. Her konuda netlik isterler, bu nedenle bilgi inşa etmeye yönelirler.

INTP’ler, zekaya, mantığa ve teoriye yönelmeye önem veren “dalgın profesörler” dir. Çoğu zaman kendi kafalarında yaşarlar, dış dünyaya fazla önem ve değer atfetmezler. Problemleri mantıksal açıklamalara dönüştürmek için güçlü bir istek duyarlar.

INTP’ler, bilgiye her şeyden daha çok değer verirler. Zihinleri her zaman yeni kuramlar üretmek, mevcut teorileri ispatlamak veya çürütmek için çalışır. Problem ve teorilere coşku ve şüphe ile yaklaşırlar. Varolan kuralları görmezden gelip, karar vermek için kendi yaklaşımlarını belirlerler. İlgilerini çeken her konuda sistem ve mantıksal açıklamalar ararlar. Zihinleri genelde aşırı derecede parlaktır, analizlerinde nesnel bir eleştirellik vardır.

INTP’ler yeni fikirleri severler, soyutlamalar ve teoriler konusunda çok heyecanlı olup, bunları başkaları ile tartışmaktan hoşlanırlar. Rutin şeyler üzerinde çalışmaktan nefret ederler, yeni teorik çözümler üretmeyi tercih ederler. Sistemleri uygulamayı başkalarına bırakırlar. Çünkü insanları yönetmeyi ya da kontrol etmeyi sevmezler.

INTP’ler genellikle bağımsız, alışılmamış ve orijinaldirler. Popülerlik ve güvenlik gibi geleneksel hedeflere değer vermezler. Oldukça beceriklilerdir. Fikirlerini yeni yollarla analiz etmelerini sağlayan, geleneksel olmayan bir düşünce yapıları vardır. Dünyada çığır açan pek çok bilimsel atılım INTP’ler tarafından yapılmıştır.

INTP’ler teori ile çok ilgilidirler; dikkatlerini cezbeden problemlere çözüm bulmak için muazzam bir zaman ve enerji harcarlar. Yaratıcı dehalarını ve özgünlüklerini destekleyen çevresel şartlar sağlandığında olağanüstü şeyler başarabilirler.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

INTP’ler, yeni insanlarla tanışma durumunda biraz çekimser davranırlar. Genellikle duyguları dikkate almazlar, dolayısıyla çevresindeki insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak konusunda pek donanımlı değillerdir. Yakın ilişkiler için gereken sıcaklığı ve desteği göstermekte güçlük çekebilirler. Zaman zaman fazla eleştirel ve alaycı davranabilirler. Özellikle de güçlü yönlerini kullanma şansı bulamadıkları ortamlarda olumsuz ve alaycı davranma ihtimalleri artar.

Çoğu durumda hoşgörülü ve esnektirler, ama inandığı görüşlere saldırılırsa sert bir tutum alabilirler. Somut şartları algılama yönlerini yeterince geliştirmediklerinde fatura ödemek, giyinmek gibi günlük aktiviteleri yaparken zorluk çekebilirler. Genellikle karmaşık bir karakterleri vardır; zaman zaman huzursuz ve huysuz davranabilirler.

INTP’ler mantık ve analizle daha çok ilgilendikleri için, sosyal nezaketi bir kenara bırakabilirler. Zaman zaman başkalarının inançlarını da mantıksal incelemeye aldıkları için, diğer insanları gücendirmeleri mümkündür.

Bir INTP için fikirlerin ve olguların doğru ve net bir şekilde ifade edilmesi son derece önemlidir. Kendileri de doğru olduğunu düşündükleri şeyleri net olarak ifade ederler. Bazen ifade ettikleri fikirler, diğer insanlar tarafından kolayca anlaşılamayabilir; bu durumda INTP’ler düşüncelerini başkalarının anlayabileceği dile tercüme etmekte zorlanabilirler.

INTP’lerin, gelişmiş teorilerini anlaşılabilir yollarla ifade etmeye mutlaka önem vermeleri gerekir; çünkü önemli bir keşif, onu anlayan kimse olmadığı sürece bir işe yaramayacaktır.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

INTP’ler çoğunlukla kendi düşünceleriyle meşguldürler ve genellikle başkaları tarafından sıra dışı ve alışılmadık bulunurlar. “Rüyada gibi” görünüp, diğer insanlara mesafeli davranabilirler. INTP’lerin zihni çok akiftir, hep teorik şeyler düşünürler.

Yüzeysel sohbetleri sevmezler; konu bilim, matematik, bilgisayarlar veya evrenin daha büyük sorunlarına gelince çok tutkulu olurlar. Görünen ile değil, görünenin ardındaki teorilerle ilgilenirler. Tanıdıkları insanların yanında, özellikle de teorilerini anlatırken kendine güvenli ve yapıcı bir tutum alırlar.

INTP’lerin konuşmaları düzgündür, karmaşık fikirleri özenle seçilmiş kelimelerle iletirler. En sıradan sohbete bile entelektüel bir titizlikle yaklaşırlar. Düşüncelerdeki mantıksal tutarsızlıkları gösterirler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

INTP’lerin bağımsız bir karakterleri vardır ve romantizme pek yatkın değillerdir. Partnerleriyle entelektüel paylaşımlar yapmayı severler. Güvenilir bir yapıları vardır, anlaştıkları kişiye çok sadık davranırlar. INTP’ler, onlara kendi dünyalarını yaşayabilecekleri özel bir alan bırakan ve zekalarını anlayan bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Çocuklarıyla ilginç fikirler paylaşmayı ve çocukların genç beyinlerinden çıkan fikirleri dinlemeyi severler. Çocuklarının, problem çözme ve akıl yürütme becerisi edinmelerini isterler; onları bağımsızlıklarını kazanmaları için desteklerler.

İş Hayatları Nasıldır?

Bağımsız çalışmayı ya da zeki ve bilgili bir grupla çalışmayı isterler. Esnek ve yenilikçi bir iş ortamında çok verimli olurlar. Karmaşık teorilerle ve teknik problemlerle yaratıcı bir şekilde ilgilendikleri işler onlara çok uygundur.

Bazı Uygun Meslekler: Bilim insanı, Teorisyen, Düşünür, Matematikçi

INTP’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %2.5’inin INTP tip olduğu düşünülmektedir. Bu %2.5’in 4’te 3’ünü erkekler oluştururken, yalnızca 4’te 1’ini INTP kadınlar oluşturmaktadır. INTP; INFJ, INTJ ve INFP’den sonra en nadir bulunan kişilik tipidir.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

INTP’ler; INTJ, ENTJ, ENTP, INTP, ISTP ve ESTJ ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse INFJ ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

INTP Ünlüler Kimlerdir?

Kaan Sezyum, Deniz Göktaş, Albert Einstein, Charles Darwin, Marie Curie, Abraham Lincoln, Dustin Hoffman, John Cusack, MIA, Sigourney Weaver Kurgu Karakter: Yoda

INTP kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Ti – Ne – Si – Fe şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız