Ocak 17, 2018

INTJ

INTJ “UZMAN”

İçedönük Sezen – Dışadönük Düşünen

Genel Özellikleri: Zeki, bağımsız, kararlı, objektif, stratejik, kendine güvenen, azimli, mükemmeliyetçi, soğuk, kibirli

İç Dünyaları Nasıldır?

INTJ’ler, fikirlerin ve stratejik planlamaların insanıdır. Zeka, bilgi ve yeterliliğe önem verirler. Ulaşmak için çabaladıkları yüksek standartları vardır. Başkalarından da hemen hemen aynı çabayı beklerler. İç dünyaları oldukça zengin ve karmaşıktır.

INTJ’ler, dünyayı gözlemlemeye, fikir ve imkanlar yaratmaya odaklanırlar. Zihinleri sürekli bilgi toplar ve bu bilgiler arasında bağlantılar kurar. Algılamaları hızlıdır, yeni fikirleri rahatlıkla kavrayabilirler. Ama asıl ilgi duydukları şey içerikleri anlamak değil; içerikleri yararlı ve uygulanabilir hale getirmektir. Çıkardıkları sonuçlara göre eyleme geçerler.

INTJ’lerde doğal bir liderlik özelliği vardır; ama gerçek bir ihtiyaç oluşana dek ön plana çıkmazlar. Mevcut gerçeği nesnel olarak görebilme ve yolunda gitmeyen şeyleri değiştirebilme iradesine sahip oldukları için, liderlikte çok etkili olabilirler.

INTJ’ler harika stratejistlerdir, fikirleri ve içerikleri araştırıp, bunları mevcut stratejiler ile karşılaştırarak en iyi eylem planını çizerler. Netlik ve verimliliğe verdikleri önem nedeniyle enerjilerinin çoğunu, görüşlerini düzgün bir biçimde yapılandırmaya ayırırlar. Öngörüleri çok gelişmiştir, bu nedenle her zaman haklı olduklarına inanırlar.

INTJ’lerin büyük şeyler başarmak için muazzam yetenekleri vardır. Büyük resmi kavrama özellikleri ve zihinsel becerileri sayesinde kariyer ve eğitim hedeflerine ulaşmakta bir sorun yaşamayacaklardır.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

Bir INTJ için karmaşık görüşlerini ifade etmek hiç de kolay değildir. INTJ’lerin, düşüncelerini anlatmaları için, bireyselleşmiş kavramlarla yapılandırdıkları zihin haritalarını başkalarına tercüme etmeleri gerekir. Bu nedenle düşüncelerini doğrudan ifade etmek yerine, genelde bir plan ya da sistem haline getirerek açıklarlar. Karşılarındaki kişiyi çaba göstermeye değer bulduklarında kendilerini ifade etme konusunda daha çok motive olabilirler.

INTJ’ler, öngörülerini iyi gelişmiş bir ifade yeteneği ile harmanlayamazlarsa kendilerini hep yanlış anlaşılırken bulurlar. Yanlış anlaşılma durumunda INTJ’ler durumun kendi ifade eksikliklerinden değil, karşı tarafın anlama yetersizliğinden kaynaklandığını düşünürler. Bu nedenle kibirli ve elitist bir tablo çizerler. Yanlış anlaşılma ile ilgili zorlukların önüne geçmeleri için, kendilerini doğru ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir. İletişim yeteneklerini iyi bir şekilde geliştirmezlerse insanlarla ilişkileri hep kısa ve çatışmalı geçebilir; izole olabilirler.

INTJ’lerin zihin dünyalarında fazla vakit geçirip, fikirlerini uygulamak için gereken somut ayrıntıları fark edememeleri mümkündür. Böyle durumlarda hedeflerine göre önemli sayılmayacak ayrıntılara takılırlar. Fazla stres altına girdiklerinde, aşırı düşünme ya da içki bağımlılığı gibi aşırılıklar gösterebilirler.

Diğer insanlar INTJ’leri anlamakta genelde zorlanırlar. Onları soğuk ve mesafeli bulan kişi çoktur. INTJ’lerin duygularını fazla göstermemesi, diğer insanların, onlardan bekledikleri övgü veya pozitif desteği görememelerine neden olur. Ama bu INTJ’lerin gerçekte başkalarına sevgi ve saygı duymadıkları anlamına gelmez. INTJ’ler sadece, duygularını ifade etme ihtiyacı hissetmemektedirler.

INTJ’ler karmaşık zihin dünyalarını dinlemeye ve düzenlemeye çok odaklanıp, diğer kişilerle duygusal bağ kurmayı ikinci plana atarlar. Ancak zihinsel netlik yakaladıklarında duygulara ilgi gösterebilirler. Yakınlık konusunda sorun yaşamamaları için yeri geldiğinde duygulara odaklanma becerilerini geliştirmeleri iyi olacaktır.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

INTJ’ler genellikle mesafeli ve ciddi görünürler. Çevrelerindeki dünyayı merak ederler ve görünenin ardındaki ilkeleri anlamak isterler. Aldıkları bilgileri iyice inceler ve bir soru sorulursa, genellikle dikkatli, karmaşık bir cevap sunmadan önce bir süre düşünürler.

INTJ’ler eleştirel ve açık düşünürlerdir, genellikle bir şeyin nasıl daha doğru ve verimli yapılacağı hakkında fikirleri vardır. Kendilerini ifade ederken duygularını geri plana atarlar ve çoğu zaman, ayrıntıları önemsemeden daha genel ilkeler çerçevesinde iletişim kurarlar.

INTJ’ler sıcak ya da sempatik değillerdir. Zekalarına güvenirler ve insanlarla kendinden emin bir şekilde konuşurlar. Bir sonuca vardıklarında, başkalarının da kendi bakış açılarındaki bilgeliği anlamasını isterler. Azimli, hedefleri olan, mükemmeliyetçi kişilerdir. Zihinsel meydan okumaları severler. İlginç fikirleri tartışmanın keyfini çıkarırlar, eğer birinin düşünceleri onlara anlamsız gelirse, bunu belirtmek konusunda herhangi bir rahatsızlık hissetmezler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

INTJ’ler genellikle duygularını göstermezler ve pek romantik değillerdir. Kendini geliştirmeyi sevdikleri için, partnerlerini de amaçlarına ulaşmaları konusunda desteklerler. İlişkideki problemleri çözmek için çaba gösterirler. Zekalarını fark eden ve ilgi alanlarına saygı duyan bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Çocuklarına karşı destekleyici ve ilgili davranırlar. Geleneksel rollere girmezler. Belli kurallar dahilinde çocuklarının kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine izin verirler ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurlar. Çocuklarıyla bilgi paylaşmayı ve entelektüel tartışmalar yapmayı severler. Çocuklarının sorgulamayı ve eleştirel düşünmeyi öğrenmesi onlar için çok önemlidir. Kendi kendine yeten, üretken bireyler yetiştirmeye çalışırlar.

İş Hayatları Nasıldır?

INTJ’ler bağımsız çalışmayı ya da zeki ve becerikli iş arkadaşlarıyla çalışmayı tercih ederler. İş yerindeki kuralların iyi yapılandırılmış ve net olması onları rahat hissettirir. Çalıştıkları ortamın sakin ve gürültüden uzak olması verimli çalışmalarını sağlar. Analitik becerilerini, karmaşık problemleri çözmede kullandıkları işler onlar için çok uygundur.

Bazı Uygun Meslekler: Bilim insanı, Yönetici Danışmanı, Yazılımcı, Mühendis

INTJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %1.5’inin INTJ tip olduğu düşünülmektedir. Bu %1.5’in 5’te 4’ünü erkekler oluştururken, yalnızca 5’te 1’ini INTJ kadınlar oluşturmaktadır. INTJ; INFJ’den sonra en nadir bulunan kişilik tipidir.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

INTJ’ler; INTP, ENTP, ENTJ ve INTJ ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse INFP, INFJ ve ENFP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

INTJ Ünlüler Kimlerdir?

Gaye Su Akyol, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Nikolai Tesla, Isaac Newton, Sylvia Plath, Nietzsche, Jodie Foster, Isaac Asimov Kurgu Karakter: House MD

INTJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Ni – Te – Fi – Se şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız