Ocak 17, 2018

INFP

INFP “HAYALPEREST”

İçedönük Hisseden – Dışadönük Sezen

Genel Özellikleri: Açık fikirli, yaratıcı, anlayışlı, içten, sıcak, uyumlu, duygusal, romantik, hassas, ketum

İç Dünyaları Nasıldır?

INFP’ler, dünyayı insanlar için daha iyi bir yer haline getirmeye odaklanırlar. Hayatlarının anlamını bulmak isterler ve insanlığa en iyi nasıl hizmet edebilecekleri üzerinde düşünürler. Belirledikleri hedeflere ulaşmak için kendilerini motive ederler; idealist ve mükemmeliyetçilerdir.

INFP’lerin anlam ve içtenlik konusunda ömür boyu süren bir arayışları vardır. Hayatın sıradan yönleri fazla ilgilerini çekmez. İlginç fikirler, onları pratik olgulara kıyasla daha çok heyecanlandırır. Yeni şeyler denemeyi severler, sanata özel bir ilgileri vardır.

INFP’lerin insanlarla ilgili sezgileri çok yüksektir. Sezgilerinin onlara yol göstereceğine güvenirler ve keşiflerini yaşamdaki değerleri araştırmak için kullanırlar. Olan bitenin altında yatan anlamı bulmak için sürekli görevdedirler. Her deneyimi ve edindikleri bilgi parçasını kendi değer sistemleri üzerinden değerlendirirler, bu bilgilerin kendi yollarını rafine etmelerine yardımcı olabilecek potansiyele sahip olup olmadığını görmeye çalışırlar. Yolun sonundaki hedef hep aynıdır; insanlara yardım etmek ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak.

INFP’lerin somut gerçeklerle ve mantıkla pek işi yoktur. Kendi duygularına ve genel kurallarla baş etmeyi zorlaştıran insani durumlara odaklanırlar. Genel kuralların herkes için geçerli olmadığına inanırlar. Hakları ihlal edilmediği sürece esnek ve rahattırlar. Ama hakları ihlal edilirse, saldırgan savunucular haline gelebilirler, davaları için tutkuyla mücadele ederler.

Bir INFP ilgilendiği bir proje veya işi kabul ettiğinde, bu iş onun için amaç haline gelir. Normalde çok detay odaklı kişiler olmamalarına rağmen, amaçları için mümkün olan her detayı kararlılık ve istekle ele alırlar. INFP’ler gündelik yaşamın sıradan ayrıntılarını fazla umursamazlar. Halının üzerindeki lekeyi fark etmeden uzun yıllar yaşayabilirler; ama temizlemeleri gerekirse çok dikkatli ve titiz davranırlar.

INFP’ler genelde yetenekli yazarlardır. Kendilerini sözel olarak ifade etmekte zorlansalar da, hissettiklerini kağıt üzerinde tanımlamak ve ifade etmek konusunda özel bir yetenekleri vardır. INFP’ler eğer kendilerine bir şans verirlerse insani alanlarda harika işler başarabilirler.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

INFP’ler çatışmadan hoşlanmazlar. Eğer çatışmak zorunda kalırlarsa her zaman olaya kendi duyguları doğrultusunda yaklaşırlar. Çatışma esnasında kimin haklı kimin haksız olduğunu önemsemeden, kendilerini nasıl hissettikleri üzerinde dururlar. Bu özellik, onları bencil ve mantıksız davranıyormuş gibi gösterebilir.

Bazıları analiz kabiliyeti geliştirmiş olup son derece mantıklı olmasına rağmen, çoğu INFP genel analizlerden kaçınır. Stres altındayken olayın öfkesiyle ya da duygusal patlamalar nedeniyle mantığı ve gerçeği bir kenara bırakabilirler. Duygusal konularda kendilerini kontrol etmekte zorlanabilirler.

INFP’ler yüksek standartlara sahiplerdir. Bu nedenle kendilerine karşı sert ve toleranssız davranabilirler. Kendi standartları genel ortalamadan daha yüksek olduğu için, zaman zaman grup çalışmalarında sorunlar yaşayabilirler.

INFP’lerin, kendi yüksek ideallerini, günlük yaşam şartlarının gereklilikleriyle dengelemek için çabalamaları gerekir. Eğer yaşamın gereklilikleriyle yüzleşmezlerse tam olarak mutlu olmaları ve nasıl yaşayacaklarına karar vermeleri zor olabilir.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

INFP’ler gerçek duygu ve düşüncelerini sadece yakın oldukları kişilerle paylaştıkları için, yeni birine ilk bakışta mesafeli görünebilirler. Ama duygularını çok fazla belli etmemelerine rağmen, yine de sıcak ve ilgili davranırlar. Anlayışlı, düşünceli kişilerdir ve iyi dinleyicilerdir; insanları rahatlatırlar.

Yakınlıkları ve empati yetenekleri sayesinde INFP’ler değerli ve güvenilir dostlardır. Diğer insanların bakış açılarını ve hislerini sezgisel olarak anladıkları ve onlara gerçekten yardım etmek istedikleri için, anlaşmazlıkları çözmede başarılıdırlar. Çok iyi arabuluculuk yaparlar.

INFP’ler derin ve spiritüeldirler. Değerler, duygular, insanlar ve kişisel gelişim konularında anlamlı konuşmalar yaparlar. Genelde meraklı ve açık görüşlüdürler. Kendilerini ve çevrelerindeki insanları iyice anlamaya çalışırlar. İdealleri konusunda tutkulu, fakat dışarıya kapalıdırlar. Çok az insan INFP’lerin inançlarına olan bağlılığından haberdardır.

INFP’ler duyarlı ve empatiklerdir. Genellikle diğer insanları sorgulamaksızın kabul ederler. Sıra dışı bakış açılarına ve alternatif yaşam biçimlerine özel bir ilgi gösterirler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

INFP’ler partnerlerine anlayışlı ve empatik davranırlar, onları olduğu gibi kabul ederler. Partnerlerini, bireyselliklerini ifade etmeleri için teşvik ederler. Eşleriyle güçlü bir bağ kurarlar ve sadık davranırlar. INFP’ler destekleyici, sevecen ve onlara bağlılık gösteren bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Anlayışlı, destekleyici ve sevecen ebeveynlerdir. Sert kurallar koymazlar, onun yerine problem ortaya çıkana dek beklerler. Toleranslı davranırlar. Çocuklarını kendilerini ifade etme ve kendi kararlarını verme konusunda desteklerler. Çocuklarının başkalarının haklarını ihlal etmemesini isterler. Çocuklarının duygularını iyi anlarlar ve kendilerine özgü gelişimlerini desteklerler.

İş Hayatları Nasıldır?

INFP’lerin, insanlar için çevresel şartları geliştirme konusunda yaratıcı fikirleri vardır. Bağımsız çalışmayı severler ama grupla çalıştıklarında da iş birliğe yatkın ve esnek davranırlar. Kişisel değerlerine uyan ve başkalarına faydalı olabilecekleri işler onlara çok uygundur. Yaptıkları işte kendi yaratıcılıklarını yansıtmaları önemlidir.

Bazı Uygun Meslekler: Sanatçı, Grafiker, Tasarımcı, Yazar

INFP’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %2’sinin INFP tip olduğu düşünülmektedir. Bu %2’nin yaklaşık 3’te 2’sini kadınlar oluştururken, yalnızca 3’te 1’ini INFP erkekler oluşturmaktadır. INFP; INFJ ve INTJ’den sonra en nadir bulunan kişilik tipidir.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

INFP’ler; INFJ, ENFJ, ENFP, INFP, ISFP ve ESFJ ile çok iyi anlaşırlar. Düşünce yönlerini geliştirirlerse INTJ ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

INFP Ünlüler Kimlerdir?

Kurt Cobain, Kaan Tangöze, Caner Özyurtlu, Jim Morrison, Bjork, Andy Warhol, Bob Marley, Emily Blunt, Virginia Woolf, William Shakespeare, Vincent Van Gogh, JRR Tolkien Kurgu Karakter: Amelie (Amelie)

INFP kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Fi – Ne – Si – Te şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız