Ocak 17, 2018

ESTJ

ESTJ “GÖZETMEN”

Dışadönük Düşünen – İçedönük Duyumsayan

Genel Özellikleri: Lider, iradeli, açık sözlü, dürüst, rasyonel, sadık, başarılı, yargılayıcı, toleranssız, onay arayan

İç Dünyaları Nasıldır?

ESTJ’ler somut gerçekler ve ihtiyaçlar dünyasında yaşarlar. Her şeyin düzgün ve sistematik bir şekilde çalıştığından emin olmak için sürekli çevrelerini tararlar. Geleneklere ve yasalara değer verirler. Diğer insanlardan da aynı şeyi beklerler. Sisteme değer vermeyen insanları anlayamazlar ve onlara sabır gösteremezler. Net standartları ve güçlü inançları vardır. Verimlilik ve yeterliliğe önem verirler. Yaptıkları şeylerin sonuçlarını hızlıca görmek isterler.

ESTJ’ler girdikleri ortamlarda genellikle yönetimi ele alırlar. Bir şeyin nasıl yapılması gerektiğine dair net düşünceleri olduğu için liderlik rolünü rahatça yerine getirirler. Özgüvenli ama zaman zaman agresif olabilirler. Sistem tasarlama ve eylem planı hazırlama konusunda ciddi yetenekleri vardır. Bir görevin tamamlanması için hangi adımların atılması gerektiğini kolaylıkla görebilirler. Bazen çok talepkar ve eleştirel davranabilirler. Bu durum, kendilerini hiç tereddüt etmeden ifade etme eğilimlerinden kaynaklanır. Son derece yalın ve dürüsttürler.

ESTJ’ler güvenlik ve sosyal düzene önem verirler. Bu konu ellerinden geleni yaparlar. İyi bir vatandaş olmaya çabalarlar. Topluma bağlı kimselerdir. Bağlılıklarını ciddiye alırlar ve sadakat gösterirler. İnsanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanırlar. Sosyal etkinliklerde çok gürültülü ve eğlenceli olabilirler.

ESTJ’ler, yapılması gerektiğini düşündükleri her şeyi büyük bir enerjiyle yaparlar. Pratik, güvenilir ve sorumluluk sahibi insanlardır. İşleri yoluna sokmak için büyük çaba harcarlar. Belirledikleri amaçlara ulaşmakta hiç zorluk çekmeyeceklerdir.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ESTJ’lerin, insanlara çok katı davranmamaya dikkat etmeleri gerekir. Kendi düşüncelerine çok fazla ağırlık verdikleri için, diğer insanların bakış açılarına değer vermeyi unutabilirler.

Duygulara odaklanmayı ihmal ederse, diğer insanların samimiyet gereksinimlerini yerine getirme konusunda problem yaşarlar. Duyarlılık gerektiren konularda katı mantık uyguladıklarında, farkında olmadan insanların duygularını incitebilirler.

Stres durumunda ESTJ’ler, kendilerini izole olmuş hissedebilirler. Yanlış anlaşılmış ya da değersizlermiş gibi hissedebilirler. Gösterdikleri çabayı bir anda yok sayabilirler. Normalde kendilerini ifade etmede hiçbir sorun yaşamamalarına rağmen, stres altındayken duygularını kelimelere döküp başkalarına ifade etmekte zorlanabilirler.

Pratik uygulaması dışında, bir şeyin önemini görmekte zorlanabilirler. Bu nedenle fazla materyalist davranabilirler.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ESTJ’ler, genellikle kalabalık yerlerde bulunurlar. Girdikleri bir ortamda hangi kuralların takip edileceğini ve hangi standartların karşılanacağını anlamaya çalışırlar. Eğer yetkili biri yoksa liderliği ele alarak bunları gerçekleştirmeye odaklanırlar. Geleneksel ve realist kişilerdir. Varsayımlardan ve teorilerden çok, kanıtlara önem verirler. Geçmişte işe yarayan çözümlerden yola çıkarak bugünkü meseleleri halletmeye çalışırlar.

ESTJ’ler görev odaklı kişilerdir. Çokça sorumluluk alırlar. Kontrollü görünürler, kendilerine güvenirler ve katı fikirleri vardır. Hiyerarşiye uyarlar. Otoriteye saygı gösterirler ve kendisinden alt düzeydeki kişilerin de onlara saygı göstermesini isterler.

Aşk Hayatları Nasıldır?

İlişkilerde güvenilir, sorumluluk sahibi fakat inatçıdırlar. Zaman zaman fazla baskın ve partnerinin duygularına fazla sabırsız yaklaşabilirler. Partnerleri ile geleneksel bir ev yaşantısı kurmak isterler. Üretkenliklerini ve sorumluluk sahibi oluşlarını takdir eden bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

Evde net kurallar ve görevler belirlerler. Çocukların otoriteye saygılı davranmaları gerekir. Geleneksel toplanmalara çok önem verirler. Çalışkan, üretken ve kurallara saygılı çocuklar yetiştirmek isterler.

İş Hayatları Nasıldır?

Sorumluluk sahibi oldukları için iş yerinde kısa sürede başarılı olurlar. İnsanları ve projeleri yönetebilecekleri pozisyonlarda çalışabilirler. İş yerinde, kuralların ve beklentilerin net bir şekilde belirlendiği bir ortama ihtiyaç duyarlar. Organizasyon becerileri ile prosedürleri etkili bir şekilde uygulayabilecekleri işler onlara çok uygundur.

Bazı Uygun Meslekler: Müdür, Asker, Polis, Organizatör

ESTJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %13’ünün ESTJ olduğu düşünülmektedir. Bu %13’ün içinde cinsiyetlerin oranı yaklaşık yarı yarıyadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ESTJ’ler; ESTP, ISTP, ISTJ, ESTJ, INTP ve ENTJ ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse ESFP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ESTJ Ünlüler Kimlerdir?

Meral Akşener, Erdem Uygan, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Celine Dion, Alec Baldwin, Lucy Liu, Uma Thurman Kurgu Karakterler: Merve (Ufak Tefek Cinayetler), Hermione Granger (Harry Potter), Jack Shephard (Lost)

ESTJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Te – Si – Ne – Fi şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız