Ocak 17, 2018

ENTJ

ENTJ “YÖNETİCİ”

Dışadönük Düşünen – İçedönük Sezen

Genel Özellikleri: Özgüvenli, karizmatik, verimli, lider, stratejik, kararlı, enerjik, iradeli, baskın, toleranssız, kibirli

İç Dünyaları Nasıldır?

ENTJ’ler adeta lider olmak için doğmuşlardır. Üstesinden gelinmesi gereken her türlü zorluğu görürler ve zorlukları aşmayı severler. Sorunları hızlıca tespit edip, çok sayıda bilgiyi objektiflikle analiz ederek kararlı bir şekilde çözüme giderler. Hızlı karar verirler ve kararlarını kolaylıkla kelimelere dökebilirler. Bu nedenle yönetimi hemen ele alırlar.

ENTJ’lerin dünyasında hataya yer yoktur. Tekrarlanan hatalar görmekten hoşlanmazlar. Verimsizliğe hiç sabırları yoktur, bu konuda sert bir tutum alabilirler. Sürekli, çevredeki çözüme ulaştırılabilecek potansiyel problemleri tararlar ve olayları uzun vadeli bir perspektiften görürler. Kariyer odaklı bireyler oldukları için kurumsal dünyaya kolayca uyum sağlarlar.

Bir ENTJ için kendi fikirleri kesin sonuçtur. Duyguları ön planda tutmazlar. Çoğunun güçlü duygusal çizgileri olmasına rağmen, duyguları zayıflık olarak gördükleri için bunları saklamayı tercih ederler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fazla dikkate almamaları nedeniyle, zaman zaman baskıcı ve zorlayıcı davranmaları mümkündür. Kendileri gibi düşünmeyen insanlara fazla tahammülleri olmayabilir.

ENTJ’ler grup içinde olmayı severler, tanıdıkları her insanın, kafalarındaki büyük şemada nereye uyduğunu bilirler. İnsanlarla iletişim kurmayı severler. ENTJ’ler için, canlı ve meydan okuyucu bir sohbetten daha keyifli ve tatmin edici bir şey yoktur. Onlara ayak uydurabilen ve kendi bakış açılarını ikna edici bir şekilde sunabilen insanlara saygı duyarlar. Ama bunu yapacak fazla insan bulamazlar. ENTJ’ler muazzam bir özgüven ve mükemmel sözel iletişim becerisine sahip olduklarından, en kendine güvenen bireyler bile, ENTJ ile bir konuyu tartışırken kendilerinden şüphe duydukları anlar yaşayabilir.

ENTJ’ler hayatlarında bir denge yakalayabilirlerse, çok büyük işler başarabilirler. İnsanları etkilerler ve amaçlarına ulaşmak için yeterli güç ve motivasyona sahiptirler. Teorileri ve olasılıkları somut eylem planlarına dönüştürmek için mükemmel bir yeteneği olan; iddialı, yenilikçi, uzun vadeli düşünürlerdir.

Yaşadıkları Zorluklar Nelerdir?

ENTJ’lerin mutlaka, farklı bakış açılarına açık olmak ve başkalarının duygularına önem vermek için çalışmaları gerekir. Bu farkındalığı kazanamazlarsa baskıcı, korkutucu ve kontrolcü bireyler olarak algılanırlar. Bu durum, önemli bilgiler alabilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri pek çok insandan mahrum kalmalarına neden olabilir.

Hisler ve değerler dünyası ENTJ’nin doğal ortamı olmadığı için, bazen yüzeysel duygularla verdikleri ahlaki kararlar nedeniyle sorun yaşayabilirler.

Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ENTJ’ler lider ruhludurlar, nerede olurlarsa olsunlar yönetimi ele alırlar. Geleceğe dair net bir vizyonları vardır ve her duruma verimlilik analisti tavrıyla yaklaşırlar. İnsanları ve süreçleri bir amaca doğru nasıl hareket ettireceklerini öngörüsel olarak anlarlar. Enerjileri yüksektir. Bir şeyi başarmak için oyuncuları hareket ettirebilmeleri sadece bir zaman meselesidir.

ENTJ’ler insanları ve durumları çok hızlı şekilde kavrayıp düşüncelerini dürüstçe söylerler. Neyin nasıl daha iyi yapılabileceğini anlatmaktan hoşlanırlar. Çok açık ve direkt konuştukları için zaman zaman küstah olarak algılanabilirler.

ENTJ’lerin güce karşı bir zaafları vardır. İnsanları etkileyebilecekleri pozisyonlarda olmak isterler. Çalışmayı severler, hatta çalışmak onlar için bir zevk olabilir.

Aşk Hayatları Nasıldır?

ENTJ’lerin kendilerinden ve partnerinden büyük beklentileri vardır. Birlikte verimli ve başarılı bir hayat kurmak isterler. Sonuca ulaşmaya odaklandıkları için zaman zaman partnerinin duygularını önemsemedikleri olur. Zekalarına değer veren ve amaçları konusunda onları destekleyen bir eşle mutlu olurlar.

Ebeveynlik Tarzları Nasıldır?

ENTJ’ler evde tutarlı ve rasyonel kurallar belirlerler. Her şeyin yolunda gidebilmesi için gerekenleri net bir şekilde belirleyip açıklarlar. Bu kurallara evde herkesin uymasını isterler. Çalışkan, üretken ve başarılı çocuklar yetiştirmek isterler.

İş Hayatları Nasıldır?

Karmaşık problemler için stratejik planlamalar yapıp net hedefler belirleyebildikleri işler onlara çok uygundur. Hedefleri gerçekleştirmek için liderlik yapmaya uygundurlar. Zeki ve başarılı ekip arkadaşlarıyla çalışmak isterler. Prestiji severler. Verimli ve üretken bir çalışma tarzları vardır.

Bazı Uygun Meslekler: Yönetici, Doktor, Komiser, Hakim

ENTJ’nin Genel Popülasyondaki Sıklığı Nedir?

Tüm popülasyonun sadece %4’ünün ENTJ olduğu düşünülmektedir. Bu %4’ün 3’te 2’sini erkekler oluştururken, yalnızca 3’te 1’ini ENTJ kadınlar oluşturmaktadır.

En İyi Anlaştığı Kişilik Tipleri Hangileridir?

ENTJ’ler; ENTP, INTP, INTJ, ENTJ, ESTJ ve ISTP ile çok iyi anlaşırlar. Duygu yönlerini geliştirirlerse ENFP ile de çok iyi anlaşırlar. Ama bu kişilik tipleriyle daha kolay anlaşmaları, diğer kişilik tipleriyle anlaşamayacakları anlamına gelmez. Yeterli emek ve ortak nokta olduktan sonra her tipin her tiple anlaşması mümkündür.

ENTJ Ünlüler Kimlerdir?

Atatürk, İhsan Eliaçık, Cenk Durmazel, Bill Gates, Adele, Al Gore, Aristoteles, Charlize Theron, George Clooney, Cobie Smulders, Michael Douglas Kurgu Karakter: Eric Cartman

ENTJ kişilik tipinin fonksiyon açılımı sırasıyla: Te – Ni – Se – Fi şeklindedir.

Fonksiyonların anlamlarını öğrenmek için tıklayınız

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayınız